IFRAME

From Anitra Support
Jump to: navigation, search


Obecné poznámky

 • Přístup k tvorbě a editaci iframe mají majitelé a administrátoři zařízení ANITRA na zákaznické kartě v sekci "Published view"
  Iframe.JPG
 • Edit = přístup do editačního rozhraní
 • HTML= automaticky generovaný kód pro vložení do webových stránek (při upravách definice mapy už pak kód není potřeba měnit)
 • Link= možno použít například pro facebook nebo uložit do bookmarků v prohlížeči

Editace a nastavení

 • Nadpis a popis (Name, Description)
  • Obojí včetně základního formátování (kurziva, bold, podtržení a link)
  • Možnost jazykových verzí (v iframe se pak zobrazí vlajka pro možnost přepnout jazyk), Výchozí jazyk (Default language), přidat Další jazyky (Add language)
 • Výběr názvů do legendy (Tracking based settings)
  • Je možno vybrat jestli chcete použít „TO name“ a/nebo „TO code“
  • Je možno vydefinovat barvu pro každý TO
Confi.JPG
 • Zabezpečení
  • Úroveň zaokrouhlování GPS
  • Maximální zoom
  • Možnost zapnout vypnout fotogalerii
 • Loga
  • Možnost nahrát loga, včetně prokliku na web organizace
 • V Editaci se tedy
  • Nalevo upravují nastavení- viz "Editace a nastavení"
  • Napravo se dynamicky zobrazuje náhled na finální podobu
  • Všechny změny pak uložit tlačítkem "Save changes"
Confi .JPG

Další funkce finálního mapového iframu

 • Full screen
 • Možnost vypnout/zapnout v legendě jen vybrané trasy
  • Výběr v legendě filtruje i fotogalerii
  • Zapamatování výběru v prohlížeči
 • V legendě se zobrazuje i druh, věk a pohlaví
 • V legendě se obrazuje značka pro úhyn jedince (pokud je vyplněno datum úhynu) a po najetí myši i důvod úhynu (z pole "Mortailty reason" - pokud je vyplněné)