KONFIGURACE

From Anitra Support
Jump to: navigation, search


Obecné poznámky

 • Majitelé a administrátoři zařízení ANITRA mají přístup k jejich konfiguraci a mohou ji modifikovat
  • Ze seznamu zařízení (Device List)
   Config devicelist.JPG
  • Z profilu zařízení (Device Profile)
   Config profile.JPG
 • Konfiguraci je možné modifikovat v příslušném okně aplikace

Orientace a kontext

 • Uživatelem provedené změny jsou vizualizovány modrými a červenými ikonami
  • Neuložené změny konfigurace jsou zvýrazněny modrou (viz.obr.1)
   • Nápověda v bublině ukazuje uloženou vs. modifikovanou hodnotu (viz.obr.5)
   • K původní hodnotě se můžete vrátit kliknutím na příslušnou ikonu "pera" (vždy u konkrétní hodnoty nebo skupinové úrovně)
   • Zavření obrazovky zruší všechny neuložené (modré) modifikace
  • Pro aplikování modifikovaných parametrů klikněte na tlačítko "Uložit a odeslat (Save and send)" (viz.obr.3)
   • Všchna modré ikony "pera" se změní na červené (označující čekání) ikony hodin (viz.obr.2)
   • Dokud hodnoty nejsou potvrzeny zařízením
    • Zahájené změny je možné zrušit kliknutím na příslušnou ikonu "hodin" (vždy u konkrétní hodnoty nebo skupinové úrovně)
    • Všechny zahájené změny lze zrušit kliknutím na tlačítko "Zrušit zahájené změny" (viz.obr.4)
 • Ikony (viz.obr.6) ukazují pracovní status každé hodnoty (editováno >> čekající >> potvrzeno)
 • Pokud najedete kurzorem na otazníkovou ikonu, zobrazí v bublině výchozí hodnotu pro každý parametr

Config11 orientation.JPG

Optimalizace doručování konfigurace a její aplikace

 • Konfigurace je aplikována, kdykoli se zařízení připojí, aby mohlo komunikovat (posílat data)
 • pro optimalizaci provozu jsou odesílány pouze modifikované konfigurační parametry
 • Ve výchozím nastavení je konfigurace odeslána a doručena do zařízení prostřednictvím dat GPRS
 • alternativním doručovacím kanálem je SMS (tlačítko Odeslat SMS)
  • Používání SMS může pomoci při konfiguraci v oblastech se špatným pokrytím dat, ale upozorňujeme, že používání SMS má určitá omezení
   • Doručení SMS není zaručeno, což může dočasně způsobit nekonzistentnost v konfiguraci zařízení
   • Pouze část plného rozsahu konfigurace se vejde do jedné konfigurační SMS (tlačítko "Odesláno prostřednictvím SMS (Sent by SMS)" je k dispozici pouze do té doby, než se všechny změny vejdou do jedné SMS zprávy)
   • Při používání SMS mohou být účtovány další poplatky

Struktura/oblasti konfigurace

 • Konfigurace s právy administrátora
  • Není dostupná běžným uživatelům
  • Škála parametrů administrátora, které řídí základní chování zařízení, umožňuje vzdálené řešení problémů, aktualizace firmwaru atd.
 • Uživatelská konfigurace: zahrnuje následující aspekty chování zařízení
  • Nastavení sběru dat (GPS/frekvence senzorů, aktivity, mortality, "geofencing", "data bursts", atd.)
  • Nastavení komunikace
  • "Storage" mód (spánek, vypnutí)

Nastavení sběru dat

GPS/vzorkování senzorů

 • konfigurovatelné pomocí slunečního nebo lidského času
  • "sluneční čas"
   • přístroj synchronizuje sběr dat s místním časem na základě GPS
   • pohodlný denní / noční přechod (úhly slunce nad horizontem). Vizuální kontrola nastavení
   • vzorkovací frekvence pro den / noc zadaná paralelně v sekundách, minutách nebo hodinách
   • Snadná synchronizace mezi různými zvířaty
    Config12 dc solar.JPG
  • "lidský čas"
   • 24hodinové cyklické nastavení frekvence GPS / senzoru (den / noc ignorováno)
   • cyklus začíná v předdefinované hodině (UTC)
    900px.JPG

Sběr dat vyvolaný aktivitou

 • Zaškrtávací políčka pro dva různé algoritmy detekující pohyb
 • Spouštěč 1: slot určený pro generický algoritmus detekující pohyb z akcelerometru a slot fixed for a generic algorithm detecting movement from the accelerometer
 • trigger 2: slot připravený pro další přizpůsobený algoritmus (algoritmy) detekce pohybu. Na vyžádání je možné implementovat až 12 variabilních algoritmů a přiřadit ke spouštěči č.2
 • rozsah citlivosti pro každý z dostupných algoritmů
  Config12 dc activitytrigger.JPG

Odhad aktivity

 • Zaškrtávací políčko pro zapnutí odhadu nepřetržité aktivity
 • Aktivita se měří dvakrát za minutu, což dovoluje sestavení velmi podrobného záznamu aktivity
 • pozn.: Tato funkcionalita není náročná na data (žádné poplatky navíc), nicméně vyžaduje větší množství energie než běžné GPS/komunikační cykly
  Config12 dc activity.JPG

Detekce mortality

 • Funkcionalita určená detekci mortality
 • Umožňuje detekovat mortalitu sledovaného jedince velmi rychle a spolehlivě
 • Citlivost detekce lze kalibrovat dle sledovaného druhu/jedince
 • Kalibrační parametry jsou
  • Úroveň citlivosti detekce
  • Počet potvrzovacích cyklů, než je ukázáno varování o mortalitě
 • Tato funkcionalita, pokud je zapnutá, čerpá energii navíc
  Config12 dc mortality.JPG

Geofencing pomocí Bodů Zájmu

 • Úprava cyklů sběru základních dat na základě zeměpisné polohy
 • Definice se skládá z
  • GPS pozice středu BZ + poloměr/rozsah od středu kruhu
  • Modifikovatelný interval sběru dat ve dne a v noci
 • Pro každé zařízení lze definovat až 20 statických BZ s rozdílnou konfigurací
 • Flexibilní mapování databáze hnízd, oblíbených hřadů, pylonů nebo jiných BZ
 • Umožňuje dynamickou synchronizaci BZ (značka stahování pro 20 geograficky nejbližších BZ)
  Config12 dc POIs geofencing.JPG

GPS/sensor bursts

 • Přepínací zařízení pro sběr prvotních dat GPS / senzorů
 • Energeticky a datově náročný režim
 • Maximální frekvence 250 Hz
 • Datový přenos lze spustit s fixací GPS nebo bez ní
 • Omezení minimální úrovně nabití baterie pro spuštění procesu

Rozvrhy komunikace

Fixované časy

 • Čtyři pevné časové úseky denně
  Config13 comm fixed.JPG

Alternativní rozvrhy

 • Tři další pohodlné rozvrhy doručení dat
  • Lidský čas: cyklická frekvence + nastavitelný začátek synchronizace cyklu
   Config13 comm alt human.JPG
  • Solární čas: možnost různých časovačů komunikace během dne a noci
   Config13 comm alt solar.JPG
  • Data: komunikace zahájena vždy, když je definovaný počet záznamů shromážděn loggerem
   Config13 comm alt data.JPG

One-off rozvrh

 • Umožňuje naplánovat jednu komunikaci v konkrétní datum a čas (např. data, která mají být poslána na server při provádění kontroly pole)
  Config13 comm oneoff.JPG

Mód "Na skladu"

 • Umožňuje vypnout zařízení a nakonfigurovat časový interval pouze pro běžné oznámení stavu zařízení / baterie (tj. zařízení se probudí, aby ohlásilo stav baterie v předem definovanou denní hodinu každých X dní)
  Config04 storagemode.JPG