Main Page/CS

From Anitra Support
Jump to: navigation, search

Anitra je softwarová platforma, kterou jsme vyvinuli, abychom našim uživatelům poskytli pohodlný nástroj pro ukládání, vizualizaci a analýzu telemetrických dat a správu i velmi složitých telemetrických projektů. Tento nástroj je dostatečně flexibilní, aby zpracovával data generovaná vysílači jakékoli značky (manuální a automatický přenos dat), avšak některé z nejpokročilejších funkcí Anitry jsou uzpůsobeny tak, aby doplňovaly jedinečné funkce našich GPS-GSM loggerů ANITRA BirdieOne.

Tyto funkce jsou primárně určeny pro vlastníky dat / správce, nicméně jejich omezená část je také volně k dispozici ostatním uživatelům prostřednictvím propracovaného systému sdílení. Každý uživatel může pracovat v obou režimech současně (tj. Admin pro některá zařízení a pozorovatel pro sdílená data od jiných). Přihlášení / Registrace do platformy ANITRA dostupné na adrese https://anitra.cz/app/


OBLASTI FUNKCIONALITY (viz ikony v hlavním menu aplikace)


PŘIHLÁŠENÍ

Jak se zaregistrovat

 • Kliknutím na odkaz "Vytvořit nový účet" na přihlašovací stránce: https://anitra.cz/app se automaticky zaregistrujete jako nový uživatel
 • Jako uživatelské jméno použijte platnou e-mailovou adresu
 • Po dokončení registrace bude do vaší e-mailové schránky odeslán e-mail s potvrzovacím odkazem na účet
  Vytvořit nový user.JPG
 • Nový účet je také možné vytvořit pomocí tlačítka "SIGN IN WITH GOOGLE".
 • Tento krok propojí Váš nově vytvořený účet s vybraným účtem Google (nebudete již nikdy muset zadávat uživatelské jméno k tomu, abyste se přihlásili)
  Vytvořit nový google user.JPG

Jak se přihlásit

 • Po registraci je již možné se přihlásit:
  • pomocí vašeho uživatelského jména a hesla
  • pomocí funkce „SIGN IN WITH GOOGLE“
Přihlášení uživatele-pass.JPG
 • Správa (přidání / odstranění) vašich propojených účtů Google se nalézá ve Vašem uživatelském profilu

Obnovení hesla

 • Své heslo můžete obnovit pomocí tlačítka "Zapomenuté heslo?" na přihlašovací obrazovce
 • K tomu je třeba zadat svou přihlašovací adresu
  Sign-in reset password request.JPG
 • Odkaz na změnu hesla bude následně zaslán na vaši e-mailovou adresu
  Sign-in reset password retype.JPG
 • Heslo uživatele můžete kdykoliv později změnit na stránce profilu uživatele

MAPA

 • Nástroj, jímž je možno analyzovat více jedinců v jediné mapě
  Map00 paralelanalysis.JPG
 • Tato funkce zobrazuje všechny sledované jedince, jež jsou uživateli dostupní (vlastní/spravovaní a sdílení)
 • Ve výchozím nastavení je zobrazován přehled poslední pozice sledovaného objektu- barva bodu kategorizuje data podle poslední aktualizace
  Map01 lastdatacolors.JPG
 • Funkcionalitou "Filtrování" pod mapou je možné omezit zvolená data v mapě a v seznamu "Tracked Objects" (Seznam sledovaných jedinců) na pravé straně dle následujících kritérií:
  • "Vyhledávání" (fulltextové vyhledávání napříč zařízeními/TO kódy/jmény/aliasy)
  • Druhy
  • Posledních "X" Dní (Zobrazuje data, která odpovídají specifikovanému intervalu posledních X dní)
  • Jiné: Tracking Status, Země, Současný věk
Map02 mapfilterfilled.JPG
 • Funkce "Mapa"

Map04 mapFunctionality.JPG

 1. Zvětšení mapy
 2. Režim celé obrazovky
 3. Přehledová mapa
 4. Vrstvy mapy (Map layers) - široká škála dostupných map
  Map04a mapFunct maps.JPG
 5. Zobrazí aktuální pozici uživatele v mapě
 6. Možnosti nastavení mapy (Map options):
 • Poslední pozice
 • Trasy
 • Body na trase
 • Filtrování nočních/denních pozic
Map04b mapFunct Options.JPG
Map04c mapFunct OptNight.JPG
 • Podrobnosti ke sledovaným jedincům
  • Podrobnosti o jednotlivých bodech trasy naleznete v bublině/tooltipu (inforamce mohou být v bublinách zobrazeny současně pro více bodů zároveň)
  • Další podrobnosti lze nalézt napravo v seznamu Sledovaných Objektů "Trackings" (včetně tlačítka "Sdílení" pro adminy)
  • Prostřednictvím odkazů se lze prokliknout na profily sledovaných objektů
Map05 TOdetails.JPG
 • Detekovaný úhyn/mortalita je indikován/a černými/červenými symboly lebky v seznamu Sledovaných Objektů (TO) na pravé straně a v bublinách
  Map06 mortalityInMap.JPG

ZAŘÍZENÍ

Seznam zařízení

 • Seznam vlastních nebo spravovaných zařízení (= hardware)
 • Pro zobrazení podrobností o zařízení (profilu) klikněte na odkaz
 • Typy zařízení:
  • "Anitra": používáno pro Anitra zařízení, funkcionalita zahrnuje dálkovou správu a nastasvení zařízení v terénu
  • "Ecotone": zařízení Ecotone, možnost zapnout datafeed z Ecotone webu (dostupné na vyžádání)
  • "Ornitela": zařízení Ornitela, možnost zapnout datafeed Ornitela webu (dostupné na vyžádání)
  • "Upload/Basic": Zařízení vytvořená pomocí funcionality "Import", všechna ostatní sledovací data, (ten, kdo data nahrává, se stává "vlastníkem" zařízení
 • poloautomaticky přiřazovaný Status zařízení: klasifikace zařízení do skupin dle aktivity (archivované/historické, nasazené, na skladě)
 • Systém varování
  • Nesprávná nebo chybějící konfigurace Zařízení nebo Tracking: "Kód zařízení" následován černým/červeným vykřičníkem ( "!" or "!" )
  • Ukazatel mortality: "Stav zařízení" zabarven červeně a následován symbolem červené lebky
  • Chybějící data za posledních X dní: "Poslední pozice zařízení" následována červeným otazníkem "?". Pokud najedete kurzorem myši na symbol, objeví se zpoždění posledních dat ve dnech
Capture.JPG
 • Funkcionalita filtrování: umožňuje filtrovat jednotlivá zařízení dle kritérií
  • Management filtrů je dostupný skrze Filter manager označený ikonou Cure.JPG
  • Předdefinované filtry, které nelze modifikovat (Chybějící data za posledních +7 dní, pouze zařízení Anitra..)
  • Přizpůsobené filtry, které filtrují zařízení dle požadovaných vlastních kritérií, je možné nastavit více kritérií současně
   Curle.JPG
  • Svůj nově vytvořený filtr můžete uložit kliknutím na zelenou ikonu "zaškrtnutí"
   Cue.JPG
  • Ikona "oko" umožňuje připnutí filtru do Panelu filtrů umístěného vedle vyhledávacího řádku
   Ce.JPG
  • Je možné zapnout několik filtrů na Panelu zároveň
 • Informace o zařízení (a jeho konfigurace) jsou dostupné pouze vlastníkům/adminům (uživatelé, se kterými jsou sdílena data, k těmto informacím nemají přístup)
Capture 2.JPG

Profil zařízení

 • Indentifikace zařízení, metainformace, stav, přehled a administrátorská správa
 • Data zařízení vizualizovaná v mapě a na timeline
 • Definice sledovaných objektů (vytvoření, editace, zrušení)
  • Odstranění období mimo aktivní sledování (testování, manipulace, skladování)
  • Vytvoření/rozdělení dat z jednotlivých zařízení na reálné sledované objekty (situace, kdy je jeden logger současně využíván pro více než jedno zvíře)
 • Poslední známá geolokace (Datum a čas + země atd.)
 • Systém varování
 • Nesprávná nebo chybějící konfigurace Tracked Objectu
  • Symbol mortality: černé/červené varování v řádku "Poslední pozice zařízení" (červená= pro aktivní a v současnosti sledující zařízení/černá= sledování ukončeno)
  • Chybějící data posledních X dnů: červené varování v řádku "Poslední pozice zařízení" (varování aktivní pro aktivní a v současnosti sledující zařízení)
 • Přehled pro navázané Sledovaných objekty, včetně ukazatelů Mortality
Capture 3.JPG

Konfigurace zařízení

 • Konfigurace zařízení je dostupná Vlastníkům/Adminům
  • Ze seznamu zařízeni

Config.JPG

 • Z profilu zařízení

C.JPG

 • Konfigurace loggerů Anitra zahrnuje tyto hlavní oblasti a funkce:

Co.JPG

  • Nastavení sběru dat
   • Vzorkování dat GPS senzorů
    • Konfiguraci lze nastavit podle slunečního času a také podle 24-hodinového času
    • Obsahuje možnost pohodlně nastavit čas východu a západu slunce
   • Možnost nastavit sběr dat dle aktivity sledovaného objektu
   • kontinuální snímání aktivity
   • Funkcionalita pro detekci úhynu
   • Přizpůsobení základního sběru dat dle lokalizace (Zónové monitorování podle "Points of Interest" (POIs))
   • Plány komunikace
  • Plány komunikace
   • "Fixní časy" - čtyři fixní časové okamžiky denně;
   • "Alternativní časové plány" - tři další pohodlné plánovací systémy pro příjem dat
    • Hodinový čas: cyklická frekvence + přizpůsobitelný začátek cyklu
    • Sluneční čas: option of different communication timer during day and night
    • Data: komunikace může být zahájena kdykoli je loggerem nashromážděno předem definované množství záznamů
   • One-off plán: umožňuje naplánovat komunikaci na určité datum a čas (např. odesílání dat na server během fyzické kontroly zařízení v terénu)
  • "Storage" mód management: umožňuje vypnout loggery a nakonfigurovat notifikace pouze pro pravidelný stav zařízení/baterie (i.e. device wakes up only to report battery state at predefined day hour each X days)
Config04 storagemode.JPG

SLEDOVANÉ OBJEKTY

Seznam sledovaných objektů (Tracking)

 • Seznam vlastních Sledovaných objektů (karta "My trackings")
 • Seznam se mnou sdílených Tracked Objectů (karta "Shared with me")
 • Přehled všech Sledování včetně prvních a posledních dat
  • Proklikejte se k podrobnostem/profilu jednotlivých Sledování
  • Systém varování
  • Indikace mortality: "Tracking/Sledování" následováno symbolem červené lebky
  • Chybějící data za posledních X dní: "Last Data/Poslední data" následováno červeným otazníkem "?". Kurzor na symbolu zobrazí zpoždění posledních dat
 • Vyhledávání a filtrování analogické viz kap. Zařízení

Profil sledovaného objektu

 • Podrobnosti sledovaného objektu (= sledování jednotlivých zvířat)
  • Identifikace (kód, jméno, vyzvánění, označení, atd.)
  • Informace vztahující se k jednotlivým jedincům (druh, pohlaví, věk, původ)
  • Informace vztahující se k začátku sledování (včetně fotografické a souborové dokumentace)
  • Informace vztahující se ke konci sledování (~ Mortalita/selhání přístroje)
 • Systém varování
  • Indikace mortality: červené/černé varování v řádku "Last known Position/Poslední známá pozice" (červená = pro aktivní a v současné době sledující zařízení / černá= sledování dokončeno)
  • Chybějící data za posledních X dní: červené varování v řádku "Last Device Position/Poslední známá pozice" (varování aktivní pouze pro aktivní a v současnosti sledující zařízení)
738x138
 • Data Sledování jsou vizualizována v mapě a na timeline
  TOP01.JPG
 • Tlačítko "Share/Sdílet" umožňuje sdílet TO s ostatními Anitra uživateli
 • Možnost přiložit fotky/dokumenty vztahující se k
  • Začátku sledování
  • Mortalitě
 • Stejná fotografie může být použita pro více Sledovaných zvířat
  TOP02.JPG

FOTOGALERIE

 • Zobrazuje kompletní galerii fotografií ode všech Sledování (vlastní a sdílené)
 • Filtrování dle různých atributů
  TO.JPG

IMPORTOVÁNÍ DAT

 • Umožňuje importování jakýchkoli jiných sledovacích dat v předdefinované struktuře. V současné době podporujeme:
  • Data v jednoduché struktuře zařízení-GPSDateTime-zeměpisná šířka-zeměpisná délka-poznámka (typ "Basic")
  • Ecotone CSV formát
  • Ornitela CSV formát
 • "Upload/Nahrát" automaticky zanalyzuje importovaná data a nabídne vytvoření nových "Devices/Zařízení"
 • Data pro již existující zařízení jsou připojena k těmto zařízením (např. umožňuje uživateli aktualizovat data v systému měsíčními aktualizačními soubory..)
 • Uživatel, který nahrál data, se stává vlastníkem zařízení
  Import.JPG

ZÁKAZNÍCI A INTEGRACE

 • viditelná jen pro uživatele, kteří v systému figurují jako „Zákazníci-Vlastníci“ nebo „Zákazníci/Správci“
  Customers And Integration01.JPG
 • Detail zákazníka může obsahovat definici jednoho nebo více integračních připojení (v současné době podporujeme zdroje dat Ecotone a Ornitela)
  Customers And Integration02.JPG
 • Nástroj pro integraci připojení umožňuje
  • Vytvoření-úpravu-odstranění připojení
  • Odeslání požadavku na spuštění automatické integrace
 • K dispozici integrační log
  Customers And Integration03.JPG
  Customers And Integration04.JPG

EXPORT DAT do CSV/XLSX/KMZ/GPX

 • data je možno exportovat z následujících funkcionalit :
 1. Zákaznický profil: úplná data pro všechna zařízení ANITRA ve vlastnictví zákazníka (dostupné pro Vlastníky a Správce)
 2. Profil zařízení: všechna data pro jedno zařízení (dostupné pro všechny Zákazníky/Vlastníky/Správce)
 3. kontextové menu v seznamu zařízení/TO: data pro jedno zařízení nebo TO (dostupné pro všechny Zákazníky/Vlastníky/Správce)
 • /* Data ze systému nemohou exportovat uživatelé sdílených dat */
 • Ref 1) Export Anitra dat na Profilu zákazníka
(dostupný ve formě CSV nebo Excelového souboru):
Export001.JPG
 • Ref 2) Export dat pro jedno konkrétní zařízení
  Export002.JPG
 • Specifikace exportovaných sloupců:
Export004.JPG
 • Ukázka zkušebního CSV souboru:
Export005.JPG
 • Ukázka zkušebního XLSX souboru:
Export006.JPG

ZAŘÍZENÍ-SLEDOVANÉ OBJEKTY-MORTALITA

 • Datový model platformy Anitra je založen na následujících klíčových konceptech:

Zařízení

 • Představuje fyzické hardwarové zařízení, k němuž jsou navázána všechna sledovací a seznorová data
 • Umožňuje evidovat informace související hardwarem (značka, model loggeru, seriové číslo, GSM číslo..atd.)
 • Zařízení v systému lze vytvořit
  • Zakoupením loggeru Anitra (zařízení bude vytvořeno a přiděleno zákazníkovi)
  • Importem souboru s telemetrickými daty (csv, kml/kmz, gpx)
  • Automaticky prostřednictvím Integrace (tj. automatizovaný zdroj dat, např. z panelů Ecotone nebo Ornitela)

Sledované objekty (nebo Sledování)

 • Představuje konkrétní zvíře, které má připevněný logger, jedno zařízení může být použito vícekrát (v případě úhynu sledovaného objektu)
  • umožňuje filtrovat (např. zobrazit, sdílet) konkrétní podmnožinu dat zařízení
  • Umožňuje připojit metainformaci týkající se:
   • Sledovaného jedince (druh, pohlaví, věk, kroužkování, původ atd)
   • Průběh sledování (začátek sledování, konec sledování, atributy týkající se mortality, fotografie/dokumenty)
  • Sledované objekty mohou být v systému vytvořeny
   • Užitím "split TO/rozdělit TO" funkcionality v profilu zařízení
   • Užitím "Create new TO/Vytvořit nový TO" funkcionality v profilu zařízení

Data ze zařízení

 • Základní detail telemetrických dat
 • Data jsou dostupná přes zařízení a jejich Tracked objecty (Sledovaná zařízení)

Management stavu zařízení a Konfigurace sledovaných objektů

 • Pro maximální užitek z kompletní škály funkcionalit Anitry (filtrování dat, varování o mortalitě, pokročilé sdílení atd.) doporučujeme udržovat "Device Statuses/Stavy zařízení" pro vaše Zařízení a Sledované objekty vašich studijních zvířat aktuální
 • Základní dostupné "Device Statuses/Stavy zařízení":
  • Záložní/Sdružená zařízení:
   • Použije se pro náhradní / sdružená zařízení, která nejsou v současné době v terénu a jsou v budoucnu plánována k opětovnému použití
   • Nová zařízení, jež se objeví v systému jsou označena stavem "Záložní" automaticky
  • Nasazená zařízení:
   • Použije se pro zařízení, která jsou nasazená v terénu a potenciálně schopna odesílat data
   • K dispozici jsou 4 dílčí stavy, které umožňují uživateli dále konfigurovat chování Anitry
1. Deployed Active/Nasazené v terénu aktivní:
 • Je známo, že v současné době spolehlivě dodává data a očekává se, že nová data budou pravidelně aktualizována
 • Oznámení o úmrtnosti by mělo fungovat spolehlivě
2. Deployed Down/Nasazené v terénu nefunkční:
 • Je známo, že stále dodává data (alespoň po určitou dobu), ale vzhledem k charakteru dodávaných dat je velmi pravděpodobné, že zařízení již není připevněné k cílovému zvířeti (shozený/nefunkční logger, zabité zvíře)
 • Hardware, který má být buď znovu použit, nebo být odepsán
 • "New data" notifications could help investigate the case until the logger transmits data
 • After collecting all possible information and closing the case the device should be turned to "Archive" status
3. Nasazené v terénu nezvěstné:
 • Doručování dat bylo náhle přerušeno, poslední pozice neukazuje, co se děje se zvířaty / loggery
 • "Nová data" notifikace byla pravděpodobně užita k upozornění na obnovení přenosu dat
4. Nasazené v terénu problémové:
 • V závislosti na typu problému může buď selhat přenos dat nebo mohou být nespolehlivá data senzorů
 • Umožňuje potlačit oznámení o úmrtnosti jako nepravdivé nebo matoucí varování
 • Archivované/ Vyřazené:
 • je myšleno pro zařízení, která se nepoužívají (inaktivovaná, pozastavená, ukončená). Neočekává se od nich dodání žádných nových dat
 • Nastavení zařízení do tohoto stavu umožňuje potlačení varovného systému
 • Umožňuje ukládat a filtrovat archivační data
 • Všimněte si, že zařízení vytvořená pomocí funkce "Import" jsou standardně přepnuta do tohoto stavu

Ukončení sledování objektu

 • Stav zařízení je určen k tomu, aby pomohl ovládat aktivní loggery >> Sledované objekty (Sledování). Aby bylo možné získat smysluplné varování, důrazně doporučujeme nejen přepnout inaktivní zařízení do módu Archivované, ale také ukončit související aktivní sledované objekty, kdykoli je sledování v terénu ukončeno (tzn. neočekáváte příjem žadných nových dat)
  • Ukončení Sledovaných Objektů / Sledování je provedeno zapsáním data do pole "Konec sledování" v profilu sledovaných objektů
  • Pole "Konec sledování" nechává prostor pro individuální interpretaci. Kupříkladu v případě úhynu zvířete můžete do doby, kdy byl sledovaný jedinec naživu, zahrnout pouze období, kdy byl skutečně naživu, anebo jako datum ukončení sledování použít takové datum, kdy bylo zařízení fyzicky nalezeno a odstraněno z jedince.
  • Povšimněte si, že můžete dodatečně vložit více podrobností, týkajících se úhynu ("Předpokládané datum úhzynu", "Důvod úhynu", "Poznámka", "Fotografie/Dokumenty/Reporty")

Varování ohledně úhynu (Mortalita)
DTO000.JPG

 • Upozorní na případný úhyn, který mohl nastat na poslední udané pozici, nebo u ukončených (archivovaných) sledování
 • Pokud nastavíte datum ukončení sledování, znak mortality bude pak zobrazen ve vašich archivovaných datech (náhled pro první dva sledované objekty můžete vidět v příkladu č. 1) )

DTO0000.JPG

 • Upozorňuje na možný úhyn detekovaný na poslední pozici aktivního sledování
 • Pro zobrazení relevantních červených varování je nutné, aby byla nastavena správná konfigurace zařízení a sledovaného objektu
Poznámka: Detekce úmrtnosti je v současné době založena na
 • Anitra: Detekce je založena na logice sensoru/akcelerometru
 • Ornitela: Identická pozice těla mezi dvěma následujícími měřeními
 • Ecotone: Stupnice aktivity založena na jednoduchém pravidlu (Aktivita < 10), jež spouští upozornění. Pro originální Anitra přístroje je vyvíjena komplexnější logika detekce.
 • Tato upozornění na úhyn můžete najít na různých obrazovkách platformy Anitra:
  • ¨Seznam zařízení (Pro aktivní sledování pouze červená varování)
DTO001.JPG
 • Profil zařízení
DTO002.JPG
 • Seznam sledovaných objektů (Červená varování pro aktivní sledování a černé info pro archivovaná)
DTO003.JPG
 • Profily sledovaných objektů
DTO004.JPG
 • Mapa (Červená varování pro aktivní sledování a černé info pro archivovaná)

DTO005.JPG

 • Vlastníci zařízení/Správci mohou kdykoli přepínat zařízení z jednoho stavu do jiného a zároveň modifikovat datumy ukončení sledování tak, aby bylo dosaženo požadovaného chování Anitry

iframe